Onderhoud

Onderhoud

Om onderhoud van het openbaar toegankelijk gebied te borgen is met de gemeente afgesproken om een stichting op te richten, de Stichting Onderhoud Damgaarde. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door John Korhorn, Henk Tak en Marco van Wetten.

Het openbaar gebied heeft een landschappelijk en natuurinclusief karakter, waarbij de fruitbomen in kruidenrijk gras staan en het plan wordt omvat door een structuur van windsingels. De streefbeelden voor het onderhoud, zoals destijds vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Damgaarde, zijn uitgewerkt in een beheerplan.

Het beheerplan is te downloaden via deze link.