Locatie

rijke groenstructuren vormen het kader van landschappelijk wonen

landschaps- en natuurbeleving centraal

Overal het landschap beleven
Het plan is zo ontworpen dat het landschap de verschillende bouwkavels als het ware insluit, omgeeft en overstijgt. De rijen oude, grillige perenbomen, de windsingels, de elzenhaag langs de Kreek, de griend naast het plangebied, de nieuwe watergangen die het plan fysiek verbindt met de Kreek. Al deze landschappelijke elementen vormen de ondergrond voor het concept van landschappelijk wonen. Een trage ontsluitingsweg slingert door de boomgaard, hierbij oude paden volgend. Via een nieuwe watergang is er een rechtstreekse verbinding tussen het polderlandschap en de Kreek.

Vrije kavels Damgaarde
Middenin dit mooie landschap liggen de vrije kavels van Damgaarde. Iedere kavel speelt weer op een andere manier in op het landschap waardoor het allemaal unieke plekken zijn. Enkele kavels grenzen aan de Kreek, andere kavels liggen in het hart van de boomgaard, langs het recreatieve ‘Sproeipad’. Daarnaast zijn er ook vijf kavels aan de zuidkant van de boomgaard met een geweldig uitzicht over de polder. De kavels zijn in verschillende groottes beschikbaar. Alle kavels zijn zo ruim gedimensioneerd dat er veel fysieke ruimte is om een mooie overgang te maken van tuin naar landschap en vice versa.

Geschakelde woningen Smalspoor
Tussen de oude boomgaard en de Oudendijk ligt een jonger perceel boomgaard, waar geschakelde woningen langs de ontsluitingsweg worden gerealiseerd. De woningen zijn op dit moment in voorbereiding en zullen in 2020 in de verkoop gaan.

Plukgaarde
“Het terrein”, waar vroeger de remise van de stoomtram was en later het sloperij terrein van Van Wijngaarde en Hofstede, wordt omgevormd tot een publiek toegankelijke plukgaarde. Het terrein bevat speelvoorzieningen en banken. Een aangename plek om even te vertoeven. De toegangsweg sluit via dit terrein op de Oudendijk mogelijk, waarbij de Damsteeg ontzien kan worden.