Inspiratie

wonen in het landschap. Wat past daar dan bij?

landschaps- en natuurbeleving

Wonen in het landschap. Wat past daar dan bij?

Om op deze vraag een antwoord te geven is een beeldkwaliteitplan opgesteld, dat bedoeld is als inspiratiedocument voor het neerleggen van een eigen visie en interpretatie van het concept landschappelijk wonen.

De bouwkavels in de Damgaarde bieden vrijheid om de landschappelijke setting maximaal te beleven. Landschappelijk vormgegeven woningen met natuurlijke tinten, transparante bouw, en natuurlijke materialen in aardse kleuren. Door de vormgeving en materiaalgebruik vormen de woningen een toevoeging aan de landschappelijke laag en zo min mogelijk een inbreuk hierop. De bouwstijl van de Hoeksche Waard, met riet, schaaldelen, schuurvormen en erfinrichting kunnen hierbij heel goed als richtlijn gelden, waarbij een eigentijdse transformatie niet geschuwd hoeft te worden.