Inrichtingsconcept

een oude boomgaard, een griend, de polder aan je voeten

landschappelijk wonen: het inrichtingsconcept van Damgaarde

Landschappelijk wonen is het inrichtingsconcept van Damgaarde en ook van het naastgelegen plan Akkerdreven. In de essentie komt het erop neer dat de identiteit van de woonomgeving is ontleend aan het landschap: de genius loci (letterlijk geest van de plek) bepaalt de sfeer en het karakter.

Het landschap van Damgaarde bestaat uit de structuur door windschermen en rijen fruitbomen. Ook de ligging aan de Kreek en de elzensingel langs de Kreek zijn belangrijke landschappelijke elementen.

De fruitbomen, windschermen, de elzensingel en de kreek vormen een landschappelijk raamwerk, waarbinnen een aangenaam woonklimaat met behagelijke maat en schaal wordt gerealiseerd. Voor Damgaarde, maar ook voor Akkerdreven geldt dat er woonmilieus worden gecreƫerd waarbij het landschap een constant aanwezige factor is. Landschappelijke vingers en rafelranden verweven de bebouwde omgeving met het omringende landschap.